Liczba odwiedzin strony: 18001 Osób na stronie: 1
 

Elita. Kancelaria prawna. Turowksa-Łagowska
E.

 
 
Elita. Kancelaria prawna. Turowksa-Łagowska
E.
 
Bobrecka 27 lok. 63
43-400 Cieszyn
Profesja:   kancelaria prawna

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 229 poz. 1951 - Wysokość kwoty ulgi uczniowskiej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej (Dz. U. z dnia 23 listopada 2005 r.) Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958 oraz z 2004 r. Nr 263,...
Monitor Polski 2001 Nr 20 poz. 320 - Odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. (M.P. z dnia 26 czerwca 2001 r.) Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i 358 i...